روزنامه دنیای اقتصاد به جمع حامیان رسانه ای کنفرانس پیوست

  به گزارش دبیرخانه کنفرانس، روزنامه دنیای اقتصاد و مجموعه سایتهای خبری این روزنامه به جمع حامیان رسانه ای کنفرانس تبلیغات دیجیتالی و نظرسنجی سرآمدی دیجیتال پیوست. در همین راستا قرار است ویژه نامه سراسری«نظرسنجی سرآمدی دیجیتال» در تاریخ 15 دی ماه در این روزنامه به چاپ برسد.