تمدید نظرسنجی سرآمدی دیجیتال تا 25 دی ماه

  به گزارش دبیرخانه کنفرانس، بنابه استقبال کاربران از نظرسنجی سرآمدی دیجیتال و درخواست تمدید از طرف شرکتهای حاضر در نظرسنجی با تمهیدات صورت گرفته، مدت نظرسنجی سرآمدی دیجیتال به مدت 20 روز افزایش یافت.  بر همین اساس در جهت برگزاری هرچه با شکوه تر کنفرانس و همایش سرآمدی دیجیتال و نیز مشارکت سازمان ها و شرکت های مرتبط تاریخ برگزاری به 27 بهمن در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تغییر یافت.