حمایت انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل از کنفرانس و نظرسنجی سرامدی دیجیتال

  به گزارش دبیرخانه کنفرانس، جنای آقای رضا نامی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل با بیان اهمیت یادگیری دانش تبلیغات و بازاریابی دیجیتال برای جوانان خلاق که در عرصه تولید نرم افزار موبایل فعال می باشند و نیز توانمند سازی آنها در استفاده از ابزارهای دیجتالی برای معرفی تولیدات خود که جزء اهداف این انجمن میباشد؛ ضمن حمایت همه جانبه از کنفرانس تبلیغات دیجیتالی آمادگی انجمن را در برگزاری هرچه باشکوه تر نظرسنجی سرآمدی دیجیتال اعلام نمود.