حمایت ویژه سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از برگزاری کنفرانس

سازمان فنی و حرفه ای استان تهران با توجه به محتوی و محورهای کنفرانس تبلیغات دیجیتالی به عنوان مرجع تخصصی آموزشهای مهارتی، حمایت خود را نسبت به ضرورت و اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام نمود. به گزارش دبیرخانه کنفرانس مهندس حمیدرضا خانپور مدیر کل سازمان فنی حرفه ای استان تهران با تایید این موضوع، آمادگی این سازمان را در جهت توسعه آموزشهای مهارتی و تخصصی برای معرفی بهتر محصولات و خدمات اعلام نمود و استفاده از فناوری دیجیتال را برای این معرفی، بهترین و کارامدترین روش دانست. شایان ذکر است با توجه به تفاهم به عمل آمده به شرکت کنندگان در کنفراس، مدرک گذر مهارتی سازمان فنی و حرفه ای اعطا می گردد..